Micro mobilitet

 Begrepet «mikromobilitet» defineres som små og ofte elektriske kjøretøy som elsparkesykkel, segway, enhjuling, hoverboard og skateboards. Nå har SINTEF på oppdrag fra Statens vegvesen laget  en kartlegging av ulike måter å regulere elsparkesykler på i andre land. Ambisjonen er å vurdere aktuelle virkemidler for lokale forhold og behov i Norge.

Vår løsning er ladestasjon: Rydder opp i byen og kan brukes av alle utleie aktører – enkel adapter å sette på utleie objektet

Vi samarbeider med Segway commercial og har elsparkesykkel el sykkel og el moped i utvalget

Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder

Trenger du noen å snakke med ? Ring Morten 922 19 200 info (at) Bikefactory no

Vår egen løsning for micromobilitet er www.qule.no en komplett løsning for deg utleier og leietager med app betaling og bruker oversikt.

Norske ressurser om micromobilitet:

Deloitte: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/public-sector/articles/mikromobilitet-offentlig-sektor.html
Swarco: https://www.swarco.com/no/stories/mikromobilitet-losningen-pa-first-last-mile-utfordringen

Transport økonomisk institutt:

https://www.toi.no/publikasjoner/delte-elsparkesykler-i-oslo-en-tidlig-kartlegging-article36029-8.html

https://www.toi.no/publikasjoner/elsparkesykler-til-glede-og-besvar-article36887-8.html

https://www.toi.no/publikasjoner/parkeringslosninger-for-delte-elsparkesykler-undersokelser-av-parkeringsstativ-og-oppmalte-plasser-article36747-8.html