Publisert

Utleie system sparkesykkel

Vi jobber med å få på plass et komplett system for sparkesykkel utleie målgruppen er deg som driver med destinasjons turisme og ønsker å satse på mikronobilitet som utleie sykkler, sparkesykkler og mopeder.

Nøkkelferdig løsning

med inntjening fra første dag

Steg 1 – Utleie og ladestasjon sparkesykkel og elsykkel

Kilde: https://www.innoenergy.com/discover-innovative-solutions/sustainable-products-and-services/duckt/

Steg 2 Software med App

Steg 3

Det er fullt mulig å kombinere

Ring Morten 92219200

Publisert

Bygge om El sykkel til moped

Fra: Morten
Sendt: 12. juni 2018 08:33
Til: Amatorbygg ; Opp og Ombygging – Region øst
Emne: Omklassifisering av el sykkel til el moped

Hei
Trenger litt hjelp i regeljungelen.

eksempel kjøretøy:

Ruffian eBike

Drivlinje:
Bosch Performance Line CX kan oppgraderes til 75Nm
eks med denne boksen
https://www.sykkelcenteret.no/elsykkel-utstyr/speedbox2-el-sykkel-tuning-for-bosch-active/performance/cx

Bremser hydaulisk skive

Den vil da være EU klasse L1e-B Moped etter dette reglementet:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0024&from=EN

Se side L124/2 artikkel 1 punkt 2a i den svenske utgaven.

Siden dette er en ombygging fra sykkel med MVA til el moped uten MVA er det ingen avgiftsendring til fordel for forbruker.

COC doukument finnes ikke da produsent ikke har laget el moped versjon.

Finnes det noen Norsk veiledning på hva som skal til for å få dette godkjent som amatør byggd moped ?

Alt 2 – siden amatørreglene setter grenser for antall bygg pr person pr år – er det da noen mulighet for oss som firma å få godkjent samme ombygging men da som «Produsent»

Vennlig hilsen

Morten Karlsen

__________________________________________________________________________________________________________________
Svaret fra Statens vegvesen:
__________________________________________________________________________________________________________________

Hei,

Amatørbyggforskriften gjelder ikke for kjøretøy produsert i serie, heller ikke for ombygging av serieproduserte kjøretøy. Den får heller ikke anvendelse for kjøretøy som bygges i forretningsmessig sammenheng. Forskriften gjelder kun for kjøretøy som bygges av enkeltperson for eget bruk. Dette er regulert i forskriftens § 1 og 2.

I forskriftens § 3 fremgår det at det kun er to- og trehjuls motorsykkel i gruppene L3e, L4e og L5e som kan bygges som amatørbygde kjøretøy. Dvs at moped ikke er omfattet av forskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-10-1217

Kjøretøyet du viser til er et serieprodusert kjøretøy som dere ønsker å bygge om. Dette reguleres dermed ikke av amatørbyggforskriften, men er å anse som en ombygging, dersom dette utføres på elsykkel som er tatt i bruk, og som reguleres av Motorsykkelforskriftens § 16, som igjen viser til Kjøretøyforskriften Kap 7

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-01-560

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

Her fremgår det i § 7-2 nr. 7 under krav om dokumentasjon:

For kjøretøy som repareres/ombygges/oppbygges slik at vitale deler på kjøretøyet – ramme, karosseri, bremser, lysutstyr, styring, motor, fjærer, støtdempere, felger, dekk osv. – avviker fra den utførelsen som er foreskrevet eller tillatt av kjøretøyfabrikanten og/eller fra den utførelse som kjøretøyet hadde ved første gangs registrering i riket, skal det fremlegges dokumentasjon fra kjøretøyfabrikanten eller fra kompetent, uavhengig laboratorium for at de benyttede deler er egnet og at kjøretøyet etter reparasjonen/ombyggingen/oppbyggingen har tilfredsstillende kjøreegenskaper og vil tåle de påkjenninger det kan regnes med å bli utsatt for.

Slik dokumentasjon som nevnt i første ledd, kreves ikke dersom kjøretøyet på de aktuelle punkter med rimelighet kan kontrolleres av regionvegkontoret.

Dersom det er fabrikknye elsykler som ønskes ombygget til L1e fremgår det i Motorsykkelforskriften om godkjenning av nytt kjøretøy i gruppe L, § 9 tredje ledd:

(3) Kjøretøy i gruppe L skal oppfylle kravene i kjøretøyforskriften. Alternativt kan ett eller flere av kravene i rettsaktene som angitt i § 3 være oppfylt. EU-typegodkjente systemer, komponenter og tekniske enheter skal aksepteres i forbindelse med enkeltgodkjenning av komplett kjøretøy.

Dvs at ved ombygging, både for nytt og brukt kjøretøy, må det fremlegges dokumentasjon som viser at kravene til kjøretøy i gruppe L1e er tilfredsstilt. Dokumentasjon må være fra kjøretøyfabrikant og/eller teknisk instans avhengig av kravområdene som skal tilfredsstilles.

For å kunne få godkjent en elsykkel som moped vil det altså kreves dokumentasjon som nevnt over.

Med hilsen
Arne Amdahl Bakkevig

Leder SFOOR

Statens vegvesens Spesialistgruppe For Ombygde, Oppbygde og Reparerte kjøretøy
Postadresse: Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
Besøksadresse: Kvaløygata 1, HAUGESUND